Η εταιρία > Company Profile

...περισσότερα για μας.

Το 2004 ξεκινήσαμε ως Agraph την πορεία μας στον χώρο του promotion αγοράζοντας προϊόντα κυρίως από την εγχώρια αγορά και αναθέτοντας τις υπηρεσίες εκτύπωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες, με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας της στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Το 2006 δημιουργείται η Agraph Promotion και μεταφέρεται σε νέες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, με σαφή πλέον προσανατολισμό στην εισαγωγή και εμπορία διαφημιστικών προϊόντων ενώ παράλληλα ξεκινήσαμε την προσπάθεια επέκτασης μας στην παραγωγή εκτυπώσεων.

Το 2007 επεκτείνονται οι κτιριακές μας εγκαταστάσεις, με περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα της εκτύπωσης διαφημιστικών δώρων, ρούχων, εντύπων και άλλων υλικών προβολής. Ενώ παράλληλα εδραιώνουμε σημαντικές συνεργασίες τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

Στα τέλη του 2010 παρόλο που ξεκινούν δυσοίωνες προοπτικές για την Ελληνική οικονομία αποφασίζουμε η συνέχιση της επενδυτικής μας πολιτικής, επενδύοντας σε αγορά ψηφιακού πιεστηρίου για εκτυπώσεις εξειδικευμένων εντύπων και προϊόντων εκτύπωσης μικρού τιράζ.

Το 2012 μεταφερόμαστε στις νέες μας σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο, και πετυχαίνουμε πολύ σημαντικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους της Ευρώπης τόσο στους τομείς του διαφημιστικού δώρου, όσο και στον τομέα της ένδυσης. Μοναδικός μας στόχος να έχουμε πλέον ενα σημαντικό μερίδιο στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, πιστεύοντας ταυτόχρονα πως η Ελληνική οικονομία θα καταφέρει να ανακάμψει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

Το 2015 είναι η πιο σημαντική στιγμή για την Agraph Promotion όπου ξεκινάμε να υλοποιούμε το όραμα μας για παραγωγή καινοτόμων και ποιοτικών διαφημιστικών δώρων στην Ελλάδα με προοπτικές εξαγωγής τους και στην Ευρωπαϊκή αγορά. Δημιουργούμε για τον σκοπό αυτό, το νέο μας brand, τα QuickNote όπου ήδη απο το 2015 γίνονται αγαπητά και επιλογή πολλών μεγάλων επιχειρήσεων.

Το 2018 δημιουργούμε την ACT! Promotions όπου σε πείσμα των καιρών θα συνεχίσει να ακολουθεί το όραμα των ιδρυτών της Agraph για υγιή Ελληνική επιχειρηματικότητα και σύγχρονου μοντέλου διοίκησης. Ακολουθούμε πιστά την εφαρμογή ενός δεκαετούς πλάνου όπου θα υπηρετήσει όλα τα παραπάνω με κύρια χαρακτηριστικά, την παραγωγή Ελληνικών διαφημιστικών προϊόντων, το μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών,την περαιτέρω διεύρυνση και αξιοποίηση των άρρηκτων και ισχυρών δεσμών με τους προμηθευτές μας στο εξωτερικό, την άριστη σχέση και διαχείριση του πελατολογίου Β2Β καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών μας.

Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας, με μοναδικό μας κριτήριο την αξιοπιστία και την συνέπεια.

"Το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που πιστεύουν στα όνειρά τους. " (Ελεάνορ Ρούζβελτ)

Η Φιλοσοφία μας