Κόστος Μεταφορικών

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Η εταιρεία μας έχοντας λάβει υπόψη της, τις ανάγκες της αγοράς, έχει διαμορφώσει κατάλληλα και αποτελεσματικά την διακίνηση των προϊόντων της σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και την αποθήκευση και διαθεσιμότητα τους. Η σωστή οργάνωση των παραπάνω έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάζει σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τον τρόπο οργάνωσης μας:

Logistics


Μεταφορά στο χώρο σας