Εταιρική Κοινονική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας απο την ίδρυση μας. Έχουμε χρέος να στηρίζουμε την κοινωνία με κάθε εφικτό τρόπο, κοιτώντας όχι μόνο μπροστά αλλά και γύρω μας, προσπαθώντας να προσφέρουμε χαμόγελα, ελπίδα και κυρίως αναγνώριση και ώθηση σε νέους ανθρώπους. Αυτό το χρέος είναι η δύναμη μας πίσω από όλες τις πρωτοβουλίες της εταιρείας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά μερικές από αυτές :

Belron


Koινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Μαρκοπούλου

Arist.u.r.t.le
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης


 

Africa Tikkun

Παιδικά Χωριά
S.O.S.
Δήμος Μαρκοπούλου